fbpx

Hoe we impact creëren

Het oude adagio klopt: iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. Verandering is ook zo ongrijpbaar, zegt men. Maar dat is ze eigenlijk niet. Het lijkt zo, omdat de factoren die invloed hebben op het succes van veranderingen zo divers zijn. Op vlak van competentieontwikkeling en gedragsverandering zijn vijf kernoverwegingen bepalend voor hun succes.

Vijf kernoverwegingen voor competentieontwikkeling en gedragsverandering

Competentieraamwerk
Competenties zijn noodzakelijk voor verandering op organisatorisch of persoonlijk vlak. Met ons eigen CFR-model brengen we die competenties in kaart en delen we ze op in logische niveaus. Zo komen we tot een impactvol opleidingsplan dat permanente oplossingen in het kielzog heeft. Uiteraard maken we ook graag de vertaalslag naar reeds geïmplementeerde competentiemodellen of competentiewoordenboeken binnen jouw organisatie.

Sociale omgeving
De (sociaal-)menselijke succesfactoren – die het verwerven van competenties en gedrag kunnen stimuleren of blokkeren – moet je meenemen in de didactische aanpak. De succesvolle integratie van competenties of nieuwe gedragingen heeft als voorwaarde dat je de omgeving versterkt waarin die competenties of dat gedrag moeten gedijen.

Buy-in en consensus
Je verwacht dat medewerkers zich achter de doelen van je organisatie scharen. Maar die overeenstemming wordt zelden expliciet gemaakt. Daarnaast is het niet altijd duidelijk hoe anderen een visie of missie begrijpen of nastreven. Misverstanden als deze zijn vaak bron van conflicten en het ineenstuiken van initiatieven.
Ons Focus Forum wordt vaak gebruikt om in groep tot inzichten en consensus te komen.

Waardencongruentie
De overeenstemming tussen individuele professionele waarden en overkoepelende bedrijfswaarden is van fundamenteel belang. ‘Draag ik in mijn rol bij op een manier die voor mij zinvol is?’ Mensen zoeken betekenis. Waar betekenis ontbreekt, ontbreekt vaak ook richting en motivatie.
Ben je op zoek naar een manier om je bedrijfswaarden te vertalen naar EVP (Employer Value Proposition), waarden te laten leven én te integreren in opleidingsinspanningen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Variabele transfermethoden
Competentieversterking is een voortdurend proces, niet iets dat van het ene classroom-moment naar het andere springt. Hoewel face-to-face training en coaching fundamenteel blijft, geloven we daarom sterk in ‘blended learning’. Onze Digital Learning Tool: de ITZU Workspace (online leerplatform) laat op een laagdrempelige manier toe voortdurend op te volgen, te ondersteunen, te prikkelen, te bevragen en er simpelweg te zijn.  Een soort van online community voor deelnemers, trainers, coaches én stakeholders. Die verbondenheid is cruciaal en draagt bij tot impactvolle leertrajecten.

Solide opleidingsaanpak voor maximale impact

Of je ITZU Training nu inschakelt om een trainingsprogramma op maat uit te tekenen, om interne opleidingen bij te laten dragen aan je strategische doelstellingen of om je wegwijs te maken in de vele beschikbare subsidies … Je kan steeds vertrouwen op een stapsgewijze en duidelijke aanpak die jouw leerinspanningen optimaal laat renderen.

 
Itzu training

Stap 1: meten

Medewerkers uit alle lagen van de organisatie bevragen.
Bedrijfsbezoek, interviews, Focus Forum,…

Itzu Training opleidingspartner
Itzu training

Stap 2: alligneren

Resultaten analyseren en actiepunten vastleggen

Itzu Training opleidingspartner
Itzu training

Stap 3: implementeren

Acties omzetten naar een leertraject aan de hand van gepaste methodieken en tools

 
Itzu Training opleidingspartner
Itzu training

Stap 4: consolideren

Leertraject (indien nodig) integreren in bestaande procedure(s)

Ontdek het ITZU competentiemodel en onze eigen tools